Wat u binnenkort kunt verwachten.

Benieuwd hoe OMMNIPRIVACY zich ontwikkelt om nog meer controle en overzicht over de processen te bieden? We stellen u drie toekomstige mogelijkheden voor.

Naarmate het bewustzijn over dataprivacy binnen de organisatie toeneemt, verandert ook de rol van de dataprivacy-expert. Van het moment dat de proceseigenaren steeds meer en meer betrokken worden, wordt het delegeren en opvolgen van taken steeds belangrijker.

Daarom zal OMNIPRIVACY binnenkort takenbeheer op een zeer visuele en gebruiksvriendelijke manier aanbieden.

Ook onze business partners hebben volledige controle nodig over de situatie van de klanten aan wie zij hun diensten leveren.

We zullen een specifiek Customer Service Centre voor onze partners beschikbaar stellen waar ze een snel en eenvoudig overzicht krijgen van de situatie en de vereiste acties bij hun klanten.

De laatste nieuwe mogelijkheid die we aan u willen voorleggen gaat over het beheer van het risico in de organisatie.

Niet alleen DPIA’s krijgen een plekje tussen de processen. Men zal ook in staat zijn om ze te documenteren, de voortgang van de resulterende maatregelen te monitoren en daarover te rapporteren.

Ontdek deze mogelijkheden binnenkort in onze komende versie.